„Svět je plný dosud nepoznaného. K pochopení jeho tajů je potřeba využívat
odborné znalosti, nikoliv však vědecké postoje připomínající dogmata.“
 
Rubrika: Problematika planety
Zobrazeno 5911x

Globální potravinový kolaps vyvrcholí do roku 2040

Problematika přelidnění naší Země do sebe zahrnuje spoustu hledisek a spoustu úhlů pohledů. Je tu ovšem jeden konkrétní a velice závažný důsledek, který je pravděpodobně v současné době nejaktuálnější. V poměrně blízké budoucnosti by mohlo mít lidstvo značné obtíže s dostatkem potravin, jelikož budou překročeny zemědělské a hospodářské možnosti naší planety. Možná se není čemu divit, když v současné době přibyde na Zemi zhruba 80 milionů obyvatel ročně. Tento údaj už byl zohledněn počtem úmrtí. Jedná se tedy o čistý přírůstek obyvatel za jeden rok. Z velké části se na takovém přírůstku podílejí některé rozvojové země. Vyspělé země se však ze svého dílu viny vymluvit nemohou, protože rodiče obvykle neřeší počet svých potomků ve vztahu k přelidnění planety a navíc se všeobecně podporuje vyšší porodnost. Lidská populace se rozšířila po celé planetě, buduje hustě osídlená města a bujně navyšuje své počty.

Pokud chceme dospět k závěru, nakolik je Země schopna svými potravinovými zdroji uživit lidstvo, pro získání konkrétních číselných výsledků je vhodné aplikovat zjednodušený model, který se nezabývá mezinárodním obchodem s potravinami a jednotlivými potravinovými zdroji konkrétních států, ale který vychází z toho, že každý člověk potřebuje během jednoho roku k životu určité množství potravin a pro vypěstování tohoto množství je potřeba určitá rozloha úrodné půdy. Statisticky tak spojíme potravinovou potřebu populace přímo s potřebnou úrodnou plochou, což lze vztáhnout prakticky na celou planetu bez ohledu na zemědělské a ekonomické možnosti jednotlivých států.

Pojďme tedy na konkrétní čísla. Kontaktoval jsem několik svých přátel a známých, kteří se snaží uživit sebe a své rodiny téměř pouze pomocí svého vlastního zemědělství a hospodářství (na území České republiky). Bylo mi řečeno, že pro zajištění potravinového dostatku každému jedinci, je potřeba hospodařit na úrodné půdě o minimální rozloze 2000 m2. V naší diskuzi vznikal názor, že by mohlo stačit kupříkladu 1600 m2, jenže je ještě potřeba zohlednit různé problémy, které mohou úrodu postihnout a znehodnotit, takže jsme se nakonec usnesli na průměrné hodnotě 2000 m2.

V současné době činí celková rozloha úrodné půdy na Zemi zhruba 18 milionů km2. Pokud je tedy pro každého jedince potřeba 2000 m2 úrodné plochy, vychází nám, že Země má zemědělskou kapacitu pro 9 miliard lidí. Na konci tohoto roku (2011) bude zcela určitě počet obyvatel Země překračovat hodnotu 7,01 miliard. Zbývající zemědělskou kapacitu Země tedy může ještě využít 1,99 mld. obyvatel. Při současném růstu populace (přírůstek 80 milionů obyvatel ročně) budou potravinové možnosti Země překročeny přibližně do roku 2040. Tento výpočet platí v případě, že i nadále bude roční přírůstek obyvatel stále stejný, což v praxi pravděpodobně nelze předpokládat. I samotný přírůstek se může postupem času zvětšovat, což může gradování tohoto problému ještě urychlit.

Jedná se tedy o velice aktuální a nebezpečný problém, který od současné doby není nějak výrazně časově vzdálen. 40. léta 21. století a další následující budoucnost zažijeme buďto my, nebo je zažijí přímo naše děti. Předpokládám, že velmi zvolna bude růst tohoto problému postupně stále lépe pozorovatelný již v bližší budoucnosti, tedy například ve 20. a 30. letech 21. století.

Lze odhadovat, že nedostatečná kapacita úrodné půdy stále více povede ke snaze opatřovat lidstvu potraviny z jiných zdrojů. Ostatní přírodní zdroje, které už samy o sobě nemívají velkou kapacitu, také nejsou nevyčerpatelné a globální potravinový kolaps mohou jen mírně oddalovat. Zřejmě můžeme očekávat, že budeme na pultech v obchodech vedle skutečných potravin nalézat také potraviny vytvářené synteticky s pomocí genetiky. Současně můžeme předpokládat, že ceny veškerých potravin postupně stále porostou. Ten, kdo nyní šikovně zainvestuje do obchodu s potravinami, se možná později může těšit na zajímavé zhodnocení. Tato prognóza pochopitelně souvisí i se sociální sférou. Potraviny budou zřejmě konec dostupné převážně jen pro bohaté.

Existuje jen jediné řešení, které může potravinový kolaps (alespoň na některých vyspělých světadílech) odvrátit, nebo výrazně oddálit. Lidstvo by mělo pochopit závažnost situace a důležitost okamžitého zpomalení růstu populace. To by mělo všechny rodiče postavit před otázku, o kolik vlastních potomků vlastně usilovat. Pokud by bylo řečeno, že každý pár by měl mít vzhledem k situaci třeba jen jednoho potomka, drtivá většina lidí to bude zřejmě v současné době vnímat jako nepřijatelný zásah do osobní svobody a současně i jako něco, co je v rozporu s dnešními trendy. Dnes navíc lidé mnohdy obhajují snahu o větší množství potomků tím argumentem, že je nutné v porodnosti nebýt výrazně pozadu oproti obyvatelům Blízkého východu. Tento strach či alibismus však ve výsledku lidstvu moc nepomůže. Spíše naopak. Jiné možnosti (kromě snahy snížit porodnost) naše populace momentálně nemá a pokud se k tomuto problému nepostavíme včas čelem, pak se nám globální nedostatek potravin nevyhne.


Adam Benda

vystaveno: 21. října 2011

 


Informace o nových článcích (jednou za čas)
zaslat na Váš e-mail:      
Více informací o newsletteru zde
 
Prosím, ohodnoťte tento článek:
(zaškrtněte výroky, s nimiž souhlasíte)

Článek je srozumitelný
Článek je zajímavý
Článek obsahuje zásadní nebo užitečné poznatky


 


Hodnocení návštěvníků:

Článek je srozumitelný 80 %
 
Článek je zajímavý 90 %
 
Článek obsahuje zásadní nebo užitečné poznatky 90 %
 
Celkem hlasovalo 10 návštěvníků

Hlavní strana
 

Tematické rubriky:

     Magnetismus
     Historie a prapočátky
     Záhadné jevy a úkazy
     Člověk, psychika, společnost
     Zdraví
     Problematika planety
     Vesmír
     Praktické odborné informace
     Ostatní články a drobné poznatky
     Archiv

 
Vyhledávání na AdamBenda.net:

 
 
„Nepapouškuji.
Sepisuji pro vás své poznatky a závěry
kompletované vlastní odborností“
 
 

 
 
„Každý člověk disponuje unikátními
schopnostmi a obrovským potenciálem.
Mnohdy však nebývá správně podporován
k tomu, aby si to dostatečně uvědomoval
a aby tím zlepšil svůj život, i okolní svět“
 
 

Další články z této rubriky:

Promořit obyvatelstvo koronavirem?Promořit obyvatelstvo koronavirem?

Nejčtenější články:

Magnet jako zdroj energieMagnet jako zdroj energie
S epidemií COVID-19 mohl už dávno pomoci lék, který je však ignorovánS epidemií COVID-19 mohl už dávno pomoci lék, který je však ignorován
Pyramidy v Gíze a Orionův pásPyramidy v Gíze a Orionův pás

 
 
„Při psaní článků mi nejvíce záleží na tom,
aby jejich obsah byl seriózní a přínosný“
 

 

RSS kanál - odběr novinek
 
 
 

Facebook AdamBenda.net

 
 
 
Novinky jednou za čas na e-mail:

 
 
 
Autor článků a webmaster:
 
Adam Benda
* 1985, Praha
admin@adambenda.net

2007 - 2024  
 
 
   
 
 
  Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.