„Svět je plný dosud nepoznaného. K pochopení jeho tajů je potřeba využívat
odborné znalosti, nikoliv však vědecké postoje připomínající dogmata.“
 
Rubrika: Magnetismus
Zobrazeno 40617x

Magnet jako zdroj energie

Mnohé z nás již od útlého věku fascinovaly permanentní magnety a jejich chování se k sobě navzájem nebo k jiným materiálům. Oproti kterýmkoliv jiným zdrojům magnetického pole dovedou právě magnety vytvořit pole tak silné, že s nimi můžeme měřit své vlastní síly a v případě magnetů větších rozměrů mohou vést hrátky s nimi dokonce i k docela dost bolestivému úrazu. Hmatatelně výrazné silové účinky mezi magnety (a jejich specifické působení) přivedly mnoho lidí na myšlenku sestrojení zařízení, které by se pomocí permanentních magnetů samo udržovalo v chodu a přebytek energie by poskytovalo k libovolnému využití. Takové zařízení by tedy představovalo jedinečný a ekologický zdroj energie bez nutnosti ho něčím "krmit", bez tvorby nežádoucích vedlejších produktů a s mnoha dalšími zajímavými výhodami. Jeho vynalezení by mohlo poměrně zásadně změnit svět.

Výsledkem rozšíření takové vize je, že internet (a nejen internet) překypuje nespočtem nákresů, videozáznamů a simulací, na kterých se buďto testují různé konstrukce, nebo se o jednotlivých zařízeních tvrdí, že jde o funkční motory či generátory poskytující energetický zisk. Bohužel, v drtivé většině případů se jedná buďto přímo o podvod, nebo je představen nákres (či simulace) údajně funkčního zařízení v dobré víře, avšak autor svojí koncepci nedokázal správně fyzikálně zhodnotit, a tak se ve výsledku opět jedná o mystifikaci. Když si konstruktéři a kutilové časem uvědomí, jak vysoká vrstva informačního balastu se v této záležitosti všude kolem nich nachází, mnohdy to na ně působí demotivačně a když si k tomu propočítají celkové výdaje za magnety, elektroniku a další potřeby, často to vede k jejich kompletní rezignaci. I když je to docela pochopitelné, je to velká škoda, protože možnost využití magnetu jako převratného zdroje energie nelze paušálně popřít, pokud si zachováme skutečně korektní vědecký úsudek.

Takový závěr často vzbuzuje ostrou kritiku, která je tvořena přesvědčením, že z fyzikálního hlediska žádné takové zařízení jednoznačně sestrojit nelze. Tito skeptici se často posměšně "ohánějí" tím, že je potřeba se doučit základy fyziky. Paradoxně si však neuvědomují, že s těmi fyzikálními zákony, kterým údajně rozumí, nezacházejí zcela správně a že jejich suveréně podaná "pravda" je nakonec jen výsledkem neopatrnosti v úsudku. Fyzikální zákony se učí už děti na základních školách a na jejich znalosti není nic ohromujícího. Vyšší stupeň odbornosti však představuje to, jak dobře dotyčný v konkrétních případech chápe skutečný rozsah aplikování jednotlivých zákonitostí a jak dobře dokáže posoudit vhodnost jejich použití.

Skepse je v tomto často budována na tvrzení, že energii můžeme získat pouze pomocí nestacionárního (proměnlivého) magnetického pole, tedy typicky třeba pomocí střídavého pole, na kterém stojí například princip transformátoru, elektromotoru, alternátoru atd. Permanentní magnet přitom sám o sobě generuje pouze pole stacionární, tedy stálé. Tato odmítavá úvaha je však příliš troufalá a fyzikální zákony trochu překrucuje. My sice v zařízeních na transformaci nebo "generování" energie využíváme proměnlivé magnetické pole, zároveň však nelze tvrdit, že k záměru využití magnetů nemůžeme pracovat s jejich stálým polem. Pouze to ještě neumíme, ale fyzikálně to zcela vyloučit nemůžeme. Pro vývoj převratného magnetového generátoru se může hodit povědomí o fyzikální veličině jménem Lorentzova síla (nebo Ampérova síla). Ta je podstatou silových účinků v magnetickém poli a přitom nezáleží na tom, zda jde o pole proměnlivé či stálé.

Většina skeptiků se však nezdržuje polemikou o stacionárním poli magnetu a možnost sestrojení paušálně odmítají připomínáním zákona o zachování energie. Energii (tedy energii klasicky fyzikálně definovanou) skutečně nelze jen tak z ničeho nic vytvořit. Zákon o zachování má svůj smysl a je zcela správný. Výsledkem vývoje zařízení na využití magnetu jako zdroje energie však nemá být žádné utopické perpetuum mobile. Cílem je využít energii, kterou neustále vykazují částice hmoty. V magnetu je pohyb těchto částic specificky zorganizován a generuje výsledné silné magnetické pole, které se můžeme pokusit využít jako jakýsi přenašeč pro energii pocházející z pohybu částic. To zákonu o zachování energie nijak neoponuje, což si skeptik včas neuvědomil. Při svém odmítavém (a často také suverénním) postoji se tedy dopustil neopatrnosti v úsudku, k dalšímu chybnému užití fyzikálních zákonů a nakonec se tedy mystifikace dopouští on sám.

Pokud bychom chtěli pomocí cívky generovat zhruba tak silné pole, které vytváří permanentní magnet, každá minuta provozu cívky by nás stála poměrně velké množství elektrické energie. Oproti tomu magnet vytváří takové pole zcela přirozeně a bez stálé spotřeby energie přiváděné zvenku. Energii bylo potřeba dodat magnetu pouze v podobě krátkého impulzu během jeho zrodu (zmagnetování), aby jeho vnitřní magnetické domény získaly shodnou orientaci. Poté magnet "zdarma" generuje silné magnetické pole a pokud není přetěžován silným cizím polem, funguje nám desíky nebo i stovky let. Fyzika stále ještě nemá úplně jasno v podrobnostech o tom, jak pole uvnitř magnetu přesně vzniká. Prozatím jen obecně hovoříme o jakémsi pohybu mikročástic hmoty, ale skutečná podstata vědě ještě stále uniká. Podobně jako třeba v pochopení skutečné podstaty gravitace. Fyzika však dokázala velmi dobře zmapovat charakter magnetického pole a umí mnoho věcí v této oblasti dobře propočítávat. Toho můžeme při koncipování magnetových motorů či generátorů energie využít.

Úsilí o využití magnetu jako zdroje energie vede konstruktéry a kutily několika různými cestami. Ryze mechanické provedení představuje magnetový motor (často nevhodně nazýván jako "magnetický motor"), jehož rotor a stator na sobě nese specificky poskládané magnety. Někdy je konstrukce doplněna o železné (nebo jiné feromagnetické) součásti upravující tvar pole. Další cesta přidává do ryze mechanického principu cívky, které buďto slouží pouze k odběru energie, nebo svou přítomností přispívají ke správnému chodu, nebo jsou navíc napojeny na řídicí elektronické obvody. Vedle těchto pohyblivých magnetových generátorů bychom neměli zapomenout ani na další typ koncepce generátoru, který je sestavou magnetů, cívek a řídicího obvodu, a to zcela bez pohyblivých prvků. Ať už se však vydáváme kteroukoliv cestou, hledání funkčního zařízení je vždy velmi náročné a obvykle končí neúspěchem. Avšak každá snaha obohacuje o velmi cenné zkušenosti a o jasnější představu o magnetickém poli. Nekonečné série neúspěchů tak mohou člověka pozvolna stále více přibližovat ke kýženému výsledku. Trpělivost a vytrvalost jsou tedy v tomto oboru velmi podstatnými předpoklady. Mnoho času, energie a finančních nákladů lze zároveň uspořit dobrou znalostí fyziky a schopností s ní správně zacházet.

Je možné, že funkční magnetový motor či generátor již existuje, jen si ještě neprobil cestu ke slávě. Autor případného funkčního zařízení musí čelit ze strany veřejnosti a investorů velmi houževnaté podezřívavosti, zda se nejedná o podvrh, nebo zda se magnety během pár dnů provozu nevyčerpají (neodmagnetují). Nikterak tomu nepomáhá ani ta skutečnost, že současný energetický průmysl je nastaven na zcela jiné zdroje energie a příchod technologie využití magnetu může být některým podnikatelům velmi nepříjemným trnem v oku, což může vést ke snaze rozšíření takové technologie zarazit třeba i násilnými způsoby.

V dnešní době umíme využívat různé zdroje energie a stavíme elektrárny jak vodní či větrné, tak třeba i geotermální. Nebylo by to však v naší historii ani tak moc dávno, kdy by některé tyto nápady sklízely odmítavost a hlasitý posměch. Nakonec jsme však vymysleli, jaký vynález umístit třeba do proudu řeky a jak správně naklopit jeho lopatky, aby se nám pak něco samo točilo a aby to za člověka samo vykonávalo nějakou práci. Ve 20. století byli někteří lidé dokonce tak naivní a bláhoví, že si dovolili uvažovat o energii získávané z pouhého kusu rudy (uranu). To už je přeci vrchol čarodějnictví a důkaz toho, že by se dotyční snílkové zřejmě měli doučit základy fyziky včetně zákonů o zachování energie. Přesto, dnes jsou po světě vybudovány stovky jaderných elektráren, které vyrábějí více jak 2 600 miliard kWh energie. Jako bylo kdysi potřeba vymyslet umístění vodního kola do řečiště, vytyčení vrtule do větru, nebo zkoncipování jaderné elektrárny, dnes stojíme před výzvou nalézt způsoby jak využít energii, která se uvnitř magnetu podílí na generování magnetického pole.

 
Dodatek, dne 24. června 2017 + Aktualizace odkazů dne 15. listopadu 2021
Zdá se, že některé funkční konstrukce se již více dostávají na veřejnost a na magnetový generátor dnes můžete narazit i na běžném veletrhu. Těžko mohu sám korektně ověřit, zda se nejedná o podvrhy. Přesto pro zajímavost připojuji několik souvisejících odkazů.

Yildiz Magnet Motor:
https://www.youtube.com/watch?v=mHW6b1aFPfU
http://hmsbturk.com

INFINITY SAV Team:
https://isav.sk/generator-magnetickej-energie (již nefunguje)

 
Dodatek, dne 6. března 2023
INFINITY SAV, podobně jako spousta jiných společností a týmů, zmizelo...  
 
 


Adam Benda

vystaveno: 6. ledna 2011
naposledy změněno: 6. března 2023

 


Informace o nových článcích (jednou za čas)
zaslat na Váš e-mail:      
Více informací o newsletteru zde
 
Prosím, ohodnoťte tento článek:
(zaškrtněte výroky, s nimiž souhlasíte)

Článek je srozumitelný
Článek je zajímavý
Článek obsahuje zásadní nebo užitečné poznatky


 

Diskuze na téma tohoto článku probíhá na partnerském webu Omfórum:
https://www.omforum.cz/forum.php?t=36
Hodnocení návštěvníků:

Článek je srozumitelný 92 %
 
Článek je zajímavý 91 %
 
Článek obsahuje zásadní nebo užitečné poznatky 90 %
 
Celkem hlasovalo 108 návštěvníků

Hlavní strana
 

Tematické rubriky:

     Magnetismus
     Historie a prapočátky
     Záhadné jevy a úkazy
     Člověk, psychika, společnost
     Zdraví
     Problematika planety
     Vesmír
     Praktické odborné informace
     Ostatní články a drobné poznatky
     Archiv

 
Vyhledávání na AdamBenda.net:

 
 
„Nepapouškuji.
Sepisuji pro vás své poznatky a závěry
kompletované vlastní odborností“
 
 

 
 
„Každý člověk disponuje unikátními
schopnostmi a obrovským potenciálem.
Mnohdy však nebývá správně podporován
k tomu, aby si to dostatečně uvědomoval
a aby tím zlepšil svůj život, i okolní svět“
 
 

Další články z této rubriky:

Základy fyziky magnetismu, díl 4.: Intenzita pole v okolí magnetuZáklady fyziky magnetismu, díl 4.:
Intenzita pole v okolí magnetu
Základy fyziky magnetismu, díl 3.: Sestavy magnetů a jejich poleZáklady fyziky magnetismu, díl 3.:
Sestavy magnetů a jejich pole

Nejčtenější články:

Magnet jako zdroj energieMagnet jako zdroj energie
S epidemií COVID-19 mohl už dávno pomoci lék, který je však ignorovánS epidemií COVID-19 mohl už dávno pomoci lék, který je však ignorován
Pyramidy v Gíze a Orionův pásPyramidy v Gíze a Orionův pás

 
 
„Při psaní článků mi nejvíce záleží na tom,
aby jejich obsah byl seriózní a přínosný“
 

 

RSS kanál - odběr novinek
 
 
 

Facebook AdamBenda.net

 
 
 
Novinky jednou za čas na e-mail:

 
 
 
Autor článků a webmaster:
 
Adam Benda
* 1985, Praha
admin@adambenda.net

2007 - 2024  
 
 
   
 
 
  Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.