„Svět je plný dosud nepoznaného. K pochopení jeho tajů je potřeba využívat
odborné znalosti, nikoliv však vědecké postoje připomínající dogmata.“
 
Rubrika: Magnetismus

Základy fyziky magnetismu, díl 3.: Sestavy magnetů a jejich pole

Pro získání lepší představy o vzájemných interakcích permanentních magnetů představuji několik vizualizovaných situací, na kterých je zobrazeno výsledné pole sestavy magnetů.

 
 
Magnety, které jsou k sobě otočené opačnými póly, vykazují prostou tendenci se k sobě přitáhnout. Směr jejich vnitřní magnetizace je v tomto případě shodný a mnohé indukční čáry pak prostupují oběma magnety najednou. Indukční čáry v mezeře mezi magnety nejsou zcela přímé - vybočují. Při dostatečně velké mezeře vzniká v prostoru mezi magnety tenký prstenec prakticky nulového magnetického pole. Ten je naznačen na druhém obrázku, ve kterém je použita jiná škála barev pro zobrazení intenzity pole.
 

Permanentní magnety opačnými póly se přitahují Permanentní magnety opačnými póly k sobě - prstenec nulového pole

 
 
 
Na dalších vizualizacích můžeme pozorovat dva magnety, které jsou k sobě otočeny stejnými póly. Oproti předchozímu případu vzájemného přitahování magnetů mají zde indukční čáry tendeci se osamostatňovat (neprocházet oběma magnety). Převážně si tedy magnety udržují svá vlastní pole a navzájem o sebe pruží, což můžeme pocítit při hrátkách s magnety v podobě zdánlivě odpudivé síly. Ve své podstatě se však o skutečnou odpudivou sílu nejedná. Magnet se totiž snaží svého souseda otočit, aby následně opět došlo k přitažlivým silám. Odpuzování je pouze náš vjem zajištěný tím, že magnetům nechceme dovolit otočit se. Tato skutečnost je zde nastíněna na druhém obrázku. Jsou na něm zobrazeny indukční čáry, které nezůstaly osamostatnělé jen pro své vlastní magnety, ale i při této klasicky "odpudivé" interkaci procházejí oběma magnety, což naznačuje přitažlivou tendenci, jejímž cílem je jeden z magnetů pootočit do vzájemně zcela přitažlivé formace. Je-li mezera mezi "odpuzujícími se" magnety dostatečně malá, přibližně uprostřed této sestavy se nachází uzavřená bublina prakticky nulového magnetického pole.
 

Permanentní magnety natočené stejnými póly k sobě se zdánlivě odpuzují Permanentní magnety natočené stejnými póly k sobě - siločáry přítahu

 
 
 
Zde si můžeme prohlédnout porovnání výsledných polí, která vzniknou třemi různými způsoby těsného semknutí dvou magnetů. Situace na prvním a třetím obrázku vytváří v okolí sestavy poměrně silné pole. Na druhém obrázku je však vidět, že magnetické pole se zde do prostoru nijak výrazně nešíří. Indukční čáry mají totiž celkově velmi vehementní tendenci se uzavírat co nejkratší cestou je to možné a do prostoru se šíří jen nerady. Situace na prostředním obrázku tedy poskytuje magnetickému poli obou magnetů příležitost, aby se snadno "vyzkratovalo". Indukční čára vystupující ze severního (červeného) pólu se může okamžitě schovat do blízkého jižního (modrého) pólu a na druhé straně magnetu se odehrává totéž. V tomto případě se tedy pole do prostoru téměř nešíří. Je to jeden ze způsobů, kterým se permanentní magnety bezpečně skladují.
 

Pro porovnání - výsledné magnetické pole různě poskládaných dvojic magnetů

 
 
 
Na závěr této přehlídky do výsledných polí dvojic magnetů si pouze pro obecné rozšíření představ prohlédněme situace s prstencovými magnety. První obrázek vysvětluje, proč můžeme pociťovat odporové síly, když se snažíme vsunout obyčejný válcový magnet do dutiny prstencového magnetu i přes to, že magnety jsou k sobě natočeny opačnými póly. Jak si lze všimnout, některé indukční čáry neprocházejí přitahovačně oběma magnety a naopak o sebe pruží. Na druhém obrázku můžeme pozorovat dva prstencové magnety. Zde již dochází k jednoznačnému přítahu i přes to, že uprostřed o sebe některé indukční čáry opět pruží. Výslednému silovému účinku totiž vévodí poměrně velká plocha, skrze kterou procházejí výrazně přitahovačné indukční čáry. Podobně jako u "odpuzujících se" běžných válcových magnetů se také uprostřed této sestavy nachází uzavřená bublina prakticky nulového pole, byť se tyto dva magnety přitahují. Způsobuje to jejich prstencový tvar.
 

Magnetické pole sestavy prstencového a válcového magnetu Magnetické pole sestavy dvou prstencových magnetů

 
 
 


Adam Benda

vystaveno: 9. července 2017

 


Informace o nových článcích (jednou za čas)
zaslat na Váš e-mail:      
Více informací o newsletteru zde
 
Prosím, ohodnoťte tento článek:
(zaškrtněte výroky, s nimiž souhlasíte)

Článek je srozumitelný
Článek je zajímavý
Článek obsahuje zásadní nebo užitečné poznatky


 


Hodnocení návštěvníků:

Článek je srozumitelný 100 %
 
Článek je zajímavý 100 %
 
Článek obsahuje zásadní nebo užitečné poznatky 100 %
 
Celkem hlasovalo 6 návštěvníků

 
Základy fyziky magnetismu, díl 4.: Intenzita pole v okolí magnetuZáklady fyziky magnetismu, díl 4.:
Intenzita pole v okolí magnetu
Zobrazit seznam všech dílů

 

Hlavní strana
 

Tematické rubriky:

     Magnetismus
     Historie a prapočátky
     Záhadné jevy a úkazy
     Člověk, psychika, společnost
     Zdraví
     Problematika planety
     Vesmír
     Praktické odborné informace
     Ostatní články a drobné poznatky
     Archiv

 
Vyhledávání na AdamBenda.net:

 
 
„Nepapouškuji.
Sepisuji pro vás své poznatky a závěry
kompletované vlastní odborností“
 
 

 
 
„Každý člověk disponuje unikátními
schopnostmi a obrovským potenciálem.
Mnohdy však nebývá správně podporován
k tomu, aby si to dostatečně uvědomoval
a aby tím zlepšil svůj život, i okolní svět“
 
 

Další články z této rubriky:

Základy fyziky magnetismu, díl 4.: Intenzita pole v okolí magnetuZáklady fyziky magnetismu, díl 4.:
Intenzita pole v okolí magnetu

Nejčtenější články:

Magnet jako zdroj energieMagnet jako zdroj energie
S epidemií COVID-19 mohl už dávno pomoci lék, který je však ignorovánS epidemií COVID-19 mohl už dávno pomoci lék, který je však ignorován
Pyramidy v Gíze a Orionův pásPyramidy v Gíze a Orionův pás

 
 
„Při psaní článků mi nejvíce záleží na tom,
aby jejich obsah byl seriózní a přínosný“
 

 

RSS kanál - odběr novinek
 
 
 

Facebook AdamBenda.net

 
 
 
Novinky jednou za čas na e-mail:

 
 
 
Autor článků a webmaster:
 
Adam Benda
* 1985, Praha
admin@adambenda.net

2007 - 2024  
 
 
   
 
 
  Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.