„Svět je plný dosud nepoznaného. K pochopení jeho tajů je potřeba využívat
odborné znalosti, nikoliv však vědecké postoje připomínající dogmata.“
 
Rubrika: Magnetismus
Zobrazeno 2010x

Základy fyziky magnetismu, díl 1.: Vznik a základní charakter pole, základní veličiny

Pomocí tohoto seriálu vás provedu nejzákladnější fyzikou magnetismu. Výklad doplňuji názornými vizualizacemi magnetického pole, které získávám z vlastního počítačového programu. Před několika lety jsem tento software naprogramoval k analytickým účelům v této oblasti.

Prozatím známo jest, že magnetické pole vzniká při pohybu nějaké elektricky nabité částice. Vzniká tedy například v okolí vodiče, kterým zrovna protéká elektrický proud. Nebo díky částicím hmoty, které tvoří tzv. magnetické domény, vzniká v permanentních magnetech (či v okolí jiných zmagnetovaných materiálů).

Magnetické pole se zakresluje pomocí indukčních čar (nepřesně siločar) a na rozdíl od jiných fyzikálních polí (elektrických a gravitačních) se nejedná o pole radiální, nýbrž o vždy uzavřené smyčky. Jednotlivé indukční čáry se nikdy neprotínají, pouze se vedle sebe mohou navzájem těsnat. Větší hustota (a tedy i výraznější těsnání) indukčních čar v daném místě naznačuje, že zde je pole intenzivnější.
 

magnetické pole permanentního magnetu
Pole permanentního magnetu

 

magnetické pole vodiče magnetické pole cívky bez jádra
Magnetické pole v okolí průřezu vodiče elektrického proudu Magnetické pole cívky (se vzduchovým jádrem)

 
 
Intenzitu pole v libovolném zvoleném bodě popisuje veličina magnetická indukce. S rostoucí vzdáleností od pólu magnetu nebo od vodiče klesá intenzita pole exponenciálně, tedy velmi prudce. Potřebujeme-li řešit oproti jednomu pouhému bodu plošný účinek magnetické indukce, hovoříme o veličině magnetický indukční tok.

Magnetická indukce v okolí magnetu se vypočítává jen velmi obtížně. Zcela přesný a univerzální výpočet zřejmě vůbec nelze definovat. K tomuto účelu se tedy hledají různé přibližné metody výpočtu a zjednodušující aproximace. V případě cívky může být přesný výpočet nalezen prakticky jen v případě, pokud má pouze vzduchové jádro. Tedy platí, že přesný výpočet nám celkově znemožňuje přítomnost jakékoliv zmagnetované hmoty. Základem je však znát znát vztah pro výpočet magnetické indukce v rovině, která je kolmá na vodič.
 
 

výpočet magnetické indukce přímého vodiče

 
 
Na závěr tohoto dílu si prohlédněme výsledné magnetické pole v rovině kolmo protínající dva vodiče elektrického proudu.
 

magnetické pole dvoulinky - vodičů s opačně orientovaným proudem magnetické pole dvou vodičů se shodně orientovaným proudem
Magnetické pole dvou vodičů s navzájem
opačně orientovaným proudem
(klasická napájecí dvoulinka)
Magnetické pole dvou vodičů s navzájem
shodně orientovaným proudem


Adam Benda

vystaveno: 26. června 2017

 


Informace o nových článcích (jednou za čas)
zaslat na Váš e-mail:      
Více informací o newsletteru zde
 
Prosím, ohodnoťte tento článek:
(zaškrtněte výroky, s nimiž souhlasíte)

Článek je srozumitelný
Článek je zajímavý
Článek obsahuje zásadní nebo užitečné poznatky


 


Hodnocení návštěvníků:

Článek je srozumitelný 100 %
 
Článek je zajímavý 100 %
 
Článek obsahuje zásadní nebo užitečné poznatky 100 %
 
Celkem hlasovalo 9 návštěvníků

 
Základy fyziky magnetismu, díl 2.: Magnetické pólyZáklady fyziky magnetismu, díl 2.:
Magnetické póly
Zobrazit seznam všech dílů

 

Hlavní strana
 

Tematické rubriky:

     Magnetismus
     Historie a prapočátky
     Záhadné jevy a úkazy
     Člověk, psychika, společnost
     Zdraví
     Problematika planety
     Vesmír
     Praktické odborné informace
     Ostatní články a drobné poznatky
     Archiv

 
Vyhledávání na AdamBenda.net:

 
 
„Nepapouškuji.
Sepisuji pro vás své poznatky a závěry
kompletované vlastní odborností“
 
 

 
 
„Každý člověk disponuje unikátními
schopnostmi a obrovským potenciálem.
Mnohdy však nebývá správně podporován
k tomu, aby si to dostatečně uvědomoval
a aby tím zlepšil svůj život, i okolní svět“
 
 

Další články z této rubriky:

Základy fyziky magnetismu, díl 4.: Intenzita pole v okolí magnetuZáklady fyziky magnetismu, díl 4.:
Intenzita pole v okolí magnetu
Základy fyziky magnetismu, díl 3.: Sestavy magnetů a jejich poleZáklady fyziky magnetismu, díl 3.:
Sestavy magnetů a jejich pole

Nejčtenější články:

Magnet jako zdroj energieMagnet jako zdroj energie
S epidemií COVID-19 mohl už dávno pomoci lék, který je však ignorovánS epidemií COVID-19 mohl už dávno pomoci lék, který je však ignorován
Pyramidy v Gíze a Orionův pásPyramidy v Gíze a Orionův pás

 
 
„Při psaní článků mi nejvíce záleží na tom,
aby jejich obsah byl seriózní a přínosný“
 

 

RSS kanál - odběr novinek
 
 
 

Facebook AdamBenda.net

 
 
 
Novinky jednou za čas na e-mail:

 
 
 
Autor článků a webmaster:
 
Adam Benda
* 1985, Praha
admin@adambenda.net

2007 - 2024  
 
 
   
 
 
  Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.